Loading...

Activiteiten

Kwartierborden voor de binnenstad

11-12-2014
Kwartierborden

Op woensdag 10 december presenteerde de ontwerpers Helma Bovens, Bernd Volmer en Yin Yin Wong hun ontwerpconcept ter verbetering van de toegankelijkheid en publieksvriendelijkheid van de binnenstad van Arnhem. Zij ontwierpen hun concept in het kader van het 10-jarig jubileum van OPA in opdracht van een projectgroep bestaande uit afgevaardigden van de gemeente Arnhem (Eline van Straaten, Hein den Hartog, Michiel van der Schaaf), binnenstadondernemers (Jos Wegdam) en OPA (Jeroen van den Eijnde, Germa Huijbers). De opdracht was verstrekt binnen het kader van het gemeentelijk programma ‘Arnhem aantrekkelijke centrumstad’ en specifiek voor het thema ‘Binnenstadseconomie bereikbaarheid’. Binnen dit thema bestonden reeds ideeën om de bereikbaarheid, aantrekkelijkheid en het ‘welkomsgevoel’ te vergroten door onder andere het benoemen van kwartieren met een herkenbare identiteit en het verbeteren van de bewegwijzering voor voetgangers in de binnenstad. Met deze gegevens gingen de ontwerpers aan de slag onder begeleiding van internationale ‘wayfinding expert’ en grafisch ontwerper Paul Mijksenaar.

Allereerst hebben de ontwerpers een voorstel gedaan om de gangbare kwartiernamen zoals Rozetkwartier en Musiskwartier uit te breiden met vijf binnenstadskwartieren: Eusebiuskwartier, Janskwartier, Korenkwartier, Rijnkwartier, Stegenkwartier. Elk kwartier heeft een kenmerkend hart in de vorm van een bijzonder bouwwerk op plein. De grenzen van de kwartieren zijn diffuus zodat bewoners en ondernemers zelf kunnen bepalen waarbij ze willen horen. Elk kwartier kent eigen kenmerkende activiteiten zoals (specialistisch) winkelen, horeca of bijzondere voorzieningen.

Om de kwartieren een duidelijke herkenbaarheid te geven zetten de ontwerpers verschillende elementen in die een samenhangend geheel vormen. Voor elk kwartier wordt een kenmerkend beeldmerk ontworpen of gebruik gemaakt van alle bestaande beeldmerken (zoals bijvoorbeeld de rozet voor het Rozetkwartier). Dit beeldmerk komt terug op verschillende dragers maar kan ook ingezet worden voor marketingactiviteiten die de kwartieren zelf initiëren. Omdat de binnenstad al overladen is met een grote diversiteit aan borden maken de ontwerpers zoveel mogelijk gebruik van bestaande elementen en routingsystemen. Het voorstel is om het beeldmerk toe te passen op de vele putdeksel die de binnenstad rijk is. Elk kwartier krijgt dan eigen putdeksels [1] die zich met het beeldmerk en een eigen kleur-, materiaal- of vormelementen onderscheiden van de putdeksels van andere kwartieren. Een ruimtelijke variant van het beeldmerk wordt gebruikt als bekroning van de ANWB-routepalen voor voetgangers en vervangt het huidige beeldje van de wandelaar. [2] Het beeldmerk wordt ook ingezet bij de nieuw te ontwerpen elementen om de in- en doorgang van kwartieren aan te geven. Deze elementen kunnen verschillende vormen hebben zoals bijvoorbeeld banieren of decoratiepatronen in de bestrating.

De ontwerpers doen ook voorstellen om de toegang tot de binnenstad vriendelijker te maken. De centrumring met veel autoverkeer en doorgangen als bij het Gele Rijders Plein en het Roermondplein sluiten de binnenstad psychologisch af. Door bijvoorbeeld oversteekplaatsen en onderdoorgangen te verfraaien met bijzondere zebrapaden of geveldecoraties hopen de ontwerpers bezoekers sneller en vaker de binnenstad in te krijgen.

Ten slotte doen de ontwerpers enkele zeer praktische voorstellen ter verbetering van de bestaande routing voor wandelaars. Naast een redactionele aanpassing van de teksten dient bij elke bestemming een minutenaanduiding te komen. [3] Dit versterkt het gevoel van een compacte binnenstad waarin alles te voet bereikbaar is. De bestaande stadsplattegronden dienen vervangen te worden door nieuwe die meer op voetgangers is gericht, de kwartieren duidelijk aangeeft en laat zien waar de bezoeker is met een cirkel die aangeeft wat binnen 10 minuten te voet bereikbaar is. [4] De ontwerpers constateerden bovendien dat plattegronden en routingsysteem nu vaak ver uit elkaar zijn geplaatst. Zij stellen een herschikking voor zodat er steeds duidelijk gedefinieerde plekken komen van stadsplattegrond en routingpaal.