Loading...

Agenda

Designers voor Dementie

13-02-2015

Workshops, lezingen en debat i.h.k.v. eendagsfestival De Grote Geheugen Show
In het kader van het eendagsfestival De Grote Geheugen Show van ArtEZ studium generale organiseren OPA en CASA op vrijdag 13 februari een workshop, lezingen en debat met het thema Designers voor Dementie. De hele dag staat in het teken van de werking van het persoonlijke en collectieve geheugen, de constructie van het verleden en het belang van traditie, geschiedenis en herinnering voor de huidige maatschappij en de kunst- en ontwerppraktijk.

In dit kader onderzoeken OPA en CASA wat ontwerpers en (interieur)architecten kunnen betekenen bij de leefomgeving van mensen die niet meer volledig op hun geheugen kunnen vertrouwen. Centraal daarbij staat de vraag hoe zij met hun creatieve inzichten en oog voor de kwaliteiten van zintuiglijke waarneming een bijdrage kunnen leveren aan de woon- en zorgomgeving van dementen.

Interdisciplinaire workshop: Showroom Arnhem, 11.00-14.00 uur
’s-Morgens organiseren OPA en CASA een interdisciplinaire workshop voor ArtEZ-studenten o.l.v. van architect Caro van Dijk en ontwerper Laura Lynn Janssen. De studenten werken aan de hand van een concrete ontwerpvraag geformuleerd door een zorginstelling.

Caro van Dijk is projectleider van The Art & Science of Dementia Care, een grootschalig ontwerpend onderzoek naar interieurontwerp voor dementen in samenwerking met zorgorganisaties, wetenschappers en ontwerpers. Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie initieerde het project in oktober 2014 en selecteerde hiervoor via een open oproep 12 ontwerpers en architecten. Van Dijk leidt sinds 2012 een eigen architecten- en onderzoeksbureau dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van nieuwe, op onderzoek gebaseerde architectonische concepten voor revitalisering van bestaande gebouwen en zorgzame leefomgevingen. Ze is als onderzoeker en docent verbonden aan de TUDelft.

Laura Lynn Janssen is ontwerper en opgeleid aan de Design Academy Eindhoven. Ze studeerde in 2008 cum laude af aan de afdeling Man & Public Space en volgde de master Contextual Design. Ze is gefascineerd door de ruimte rondom het menselijk lichaam. Vanuit deze thematiek houdt ze zich bezig met diverse ontwerpdisciplines als mode, architectuur en muziek. De ruimte rondom het lichaam onderzoekt ze op begrippen als functionaliteit, expressiviteit, privé, publiek, beweging etc. op zowel de schaal van een jurk als op die van de publieke ruimte.

ArtEZ-studenten kunnen zich vanaf 14 januari aanmelden voor deze workshop via artez-studiumgenerale.

Lezingenprogramma: Rozet, 14.00-17.00 uur
’s Middags vindt een lezingenprogramma plaats (zie voor het volledige programma artez-studiumgenerale). In dit kader zullen Caro van Dijk en Laura Lynn Janssen een presentatie geven. Naar aanleiding van hun betrokkenheid bij het project The Art & Sciences of Dementia Care zullen zij een gesprek voeren over nieuwe inzichten ten aanzien van de rol die ontwerpers en design kunnen spelen bij het ondersteunen en verbeteren van een haperend geheugen (dementie).

Debat: Showroom Arnhem, 20.00 – 22.00 uur
’s-Avonds vindt er een debat plaats o.l.v. Edwin Verdurmen (CASA) en Jeroen van den Eijnde (OPA) over de vraag wat de creatieve inbreng van ontwerpers, architecten en kunstenaars concreet kan betekenen voor actuele maatschappelijke vraagstukken zoals die zich voordoen in de (ouderen)zorg. Zorginstellingen zoeken steeds nadrukkelijker samenwerking met de creatieve sector. Leidt dit tot nieuwe inzichten, ervaringen en oplossingen? Naar aanleidingen van korte presentaties wordt er gedebatteerd over de verwachtingen van opdrachtgevers uit de zorg, over de (on)mogelijkheden van multidisciplinaire ontwerpprocessen met ontwerpers, wetenschappers en zorgverleners en over de resultaten hiervan.

Gastsprekers:
Caro van Dijk (architect, projectleider The Art & Sciences of Dementia Care)
Jarno Nilessen (architect/directeur Wiegerinck en auteur Dimensie voor Dementie)
Laura Lynn Jansen (ontwerper, deelnemer The Art & Sciences of Dementia Care)
Janny Rodermond (directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie)

terug »