Loading...

Nieuws

Auteurswet behandeld in de 2e kamer

02-03-2015
Gert Gerrit van de BNO bezoekt regelmatig de OPA avonden
Op 2 maart stapte hij ons podium op en gaf een update over de stand van zaken rond de auteurswetgeving.

Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht
Dinsdag 10 februari werd het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht behandeld in de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, een wettelijke bescherming tegen wurgcontracten, bevat een groot aantal belangrijke maatregelen die auteurs en artiesten beter moeten beschermen tegen de marktmacht van (grote) exploitanten. lees meer

Op 12 februari is het Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht door de Tweede Kamer aangenomen, met 148 stemmen voor, 1 tegen (R. van Vliet, ex PVV) en 1 niet aanwezig (H. Krol van 50+). Eveneens zijn de twee moties van SP en de motie van D66 aangenomen. Het wetsvoorstel is daarmee klaar voor behandeling in de Eerste Kamer.

Je kan op de hoogte blijven over het wetsvoorstel via het Het Platform Makers of de BNO

‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’
Op de website van Het Platform makers vind je ook meer over de nieuwste campagne die gestart werd op 6 maart ‘Handen af van de zelfstandigenaftrek’ en de oproep aan alle zzp’ers om deze te onder-tekenen. lees meer

terug »