Loading...

Nieuws

NIEUWE VOORZITTER plus wisselingen Bestuur & Raad van Advies voor OPA

11-07-2015
OPA heeft een nieuwe samenstelling van Bestuur en Raad van Advies.

November 2012 kondigde OPA aan te zullen stoppen. Jeroen van den Eijnde, Ineke Hans en Eveline Holsappel vonden dat in een stad als Arnhem - waar vele product, grafisch, mode en interactiefontwerpers werken - een Ontwerp Platform niet kon ontbreken. Zij vormden een interim bestuur dat de afgelopen jaren keihard heeft gewerkt om OPA weer op de rit te krijgen. Voorjaar 2014 trad Edwin Wikkerink toe als penningmeester. Hij voerde voor OPA achter de schermen belangrijke wijzigingen en stroomlijningen toe.

Vanaf juli 2015 heeft OPA een een nieuw Bestuur!
Julius van der Vaart neemt de voorzittershamer over van Jeroen van den Eijnde. 
Ietje van den Berg volgt Edwin Wikkerink op als penningmeester. Het bestuur zal in de loop van dit jaar waarschijnlijk nog uit gebreid worden.
Edwin gaat zich na de zomer weer meer op zijn advieswerk richten. Ook voorzitter Jeroen van den Eijnde en vice voorzitter Ineke Hans verlaten het bestuur. Jeroen van den Eijnde is o.a. toegetreden tot de domeincommissie vormgeving van de Raad voor Cultuur. Ineke wil zich meer richten op de ontwikkelingen van het ontwerpvak en haar studio in het buitenland.

OPA's Raad van Advies is eveneens gewijzigd. Dingenman Kuilman, Hedwig Saam en Pieter Matthijs Gijsbers waren sinds hun aantreden in 2013 allen op andere posities terecht gekomen, waardoor voor hen werd gezocht naar een andere invulling. 
Jeroen en Ineke willen beiden hun expertise aan OPA blijven verbinden en treden toe tot de Raad van Advies. Daarnaast treden ook Els Koot (Kempenaer advocaten) en Erwin Ykema (private banker Staalbankiers) toe. Peter de Haan (AKZO) blijft aan en daarnaast heeft OPA een strategisch adviseur. De raad van advies zal gevraagd en ongevraagd adviseren.

OPA's bestuur en raad van Advies ziet er vanaf juli 2015 als volgt uit.

Bestuur:
  • voorzitter: Julius van der Vaart (ontwerper studio Julius van der Vaart) 
  • secretaris: Eveline Holsappel (conservator toegepaste kunst Museum Arnhem)
  • penningmeester: Ietje van den Berg (Matiber, fiscaal advies & administratie)

Raad van Advies:
  • bedrijfskundig advies: Peter de Haan, locatiedirecteur AkzoNobel Arnhem en Amsterdam 
  • juridisch advies: Els Koot, Kempenaar Advocaten
  • financieel advies: Erwin Ykema, senior private banker Staalbankiers
  • ontwerpnetwerk en theorie advies: Jeroen van den Eijnde, onderzoeker, docent ArtEZ, commissielid raad van cultuur
  • ontwerpnetwerk en praktijk advies: Ineke Hans, industriëel ontwerper commissielid Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie deelregeling vormgeving

terug »