Loading...

Nieuws

OPA zoekt nieuwe penningmeester

Ontwerp Platform Arnhem OPA zoekt:
Geïnteresseerden voor de functies van penningmeester. 

Ontwerp Platform Arnhem OPA is:
Een stichting zonder winstoogmerk. OPA heeft een bestuur dat nauw samenwerkt met een programmacoördinator en ad hoc ingehuurde ZZP’ers. Het bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies en programmaraad (Buro Brainstorm).
OPA heeft geen medewerkers in dienst en beschikt niet over een eigen kantoor- of projectruimte. 

Ontwerp Platform Arnhem OPA biedt:
Een hoogwaardig programma dat belangrijke ontwikkelingen binnen de ontwerpwereld signaleert, presenteert en bespreekt voor zowel ontwerpers, bedrijfsleven en beleidsmakers als voor een breed in vormgeving geïnteresseerd publiek.

Ontwerp Platform Arnhem OPA vraagt:
  • bereid zijn om hier onbezoldigd tijd in te steken en maandelijks te vergaderen
  • zorgdragen voor het opstellen van de jaarlijkse begroting
  • bewaking van budgetten mbt OPA-avonden en activiteiten
  • contact en overleg  met een boekhouder die verantwoordelijk is voor de financiële administratie, betalingen, facturatie
  • ervaring is gewenst

Ontwerp Platform Arnhem OPA ontvangt:
Vragen en aanmeldingen kunnen vóór 31 maart 2016 gericht worden aan: bestuur@o-p-a.nl

terug »