Loading...

Nieuws

OPA zoekt twee nieuwe bestuursleden!

29-03-2015
OPA zoekt:
Geïnteresseerden voor de functies van voorzitter en algemeen bestuurslid

OPA is:
Een stichting zonder winstoogmerk. OPA heeft een onbezoldigd bestuur dat nauw samenwerkt met een programmaleider, coördinatoren en ad hoc ingehuurde ZZP’ers. Het bestuur laat zich adviseren door een Raad van Advies en Buro Brainstorm, zie
OPA heeft geen medewerkers in dienst en beschikt niet over een eigen kantoor- of projectruimte. Het huidige bestuur is de afgelopen jaren zeer betrokken geweest bij de organisatie en zal dat blijven.

OPA biedt:
Een hoogwaardig programma dat belangrijke ontwikkelingen binnen de ontwerpwereld signaleert, presenteert en bespreekt voor zowel ontwerpers, bedrijfsleven en beleidsmakers als voor een breed in vormgeving geïnteresseerd publiek.

OPA vraagt:
  • een duidelijke visie op missie en doelstellingen van OPA
  • inhoudelijke kennis van, of betrokkenheid met mode, product, grafische en/of interactieve vormgeving
  • bij voorkeur achtergronden in on- en off-line promotie en sponsor- & fondsenwerving
  • een grote betrokkenheid bij de activiteiten van OPA
  • zorg te dragen voor de continuïteit van de organisatie en daarvoor de noodzakelijke activiteiten te initiëren,
  • relevante netwerken in de ontwerp wereld, bedrijfsleven en overheden te onderhouden
  • bereid zijn om hier onbezoldigd tijd in te steken en maandelijks te vergaderen
de voorzitter:
  • leidt vergaderingen, coördineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.
  • vertegenwoordigt de stichting wanneer nodig bij officiële gelegenheden naast de programmaleider

OPA ontvangt:
Vragen en aanmeldingen kunnen vóór 11 april gericht worden aan: bestuur@o-p-a.nl
 

terug »