Loading...

Nieuws

OPA's nieuwe jaarprogramma 2014

01-01-2014
OPA is gereorganiseerd. 
In 2013 besloot het bestuur om OPA voortaan op drie peilers te laten steunen: OPA podium, OPA lab en OPA's design dispuut, zie hierover meer bij OPA doet.  Een geheel nieuw jaarprogramma is opgesteld dat in 2014 van start gaat. Een aantal gouwe ouwe onderdelen zijn natuurlijk gebleven. Het jaarprogramma zal op wisselende locaties plaatsvinden met Showroom Arnhem als thuisbasis.
In het kort iets over de diverse onderdelen van jaarprogramma 2014 met de titel 'Design to Share, Share to Design'.

OPA's activiteiten 2014:
 • Design o'the Times, bijeenkomsten over spraakmakende en actuele onderwerpen, waarin aan de hand van visies, statements, polemiek, debat, lezingen en workshops de polsslag van de tijd wordt gemeten. Design o'the Times vind meerdere keren per jaar plaats. Ook de  bestaande 20x20! i.s.m. CASA en GANG zullen hier onderdeel van zijn.
 • Jonge Honden, Jonge Harten, OPA organiseert drie keer per jaar een interactief podiumgesprek met oudere, ervaren ontwerpers op het gebied van mode, product, grafisch en/of interactief ontwerp, al dan niet in combinatie met een jongere evenknie die zij zelf als inspirerend ervaren. Een soort OPA College Tour, voor jong en oude ontwerpers en een breed publiek.
 • Arnhem Exchange heeft als achtergrond: Arnhem Culturele Stad waarin de verbondenheid van Arnhemse ontwerpers, kunstenaars en architecten groot is en vaak al is ontstaan in eerste ontmoetingen tijdens de studietijd aan de diverse opleidingen. Arnhem is opleidings-, vestigings- en transitiestad voor ontwerpers, maar de diversiteit en verbondenheid van de Arnhem-band speelt al decenia.
  OPA wil op 3 manieren meer gebruik gaan maken van dit zgn. 'Old Boys Network':
  a. Stedelijke verkenningen: Londen, Berlijn en Parijs worden gezien als aantrekkelijke vestigingssteden voor Arnhemse alumni. Per jaar wil OPA deelgenoot en ondersteuner zijn van fysieke kennismaking van een aantal Arnhemse ontwerpers met relevante netwerken in één van deze steden.
  b. Back to the Roots: drie maal per jaar zal een in het buitenland gevestigde ontwerper met wortels in Arnhem worden uitgenodigd om ervaringen te delen met OPA's achterban.
  c. Old Boys News Network: een blog wordt opgestart waarin inspirerende alumni uit het Old Boys Network een week een dagboek bijhouden, waarin ervaringen en inzichten over het ontwerpvak worden beschreven.
 • Arnhemse Nieuwe: wordt sinds 2006 door OPA georganiseerd als 'seizoensopening' waarbij jong talent van de ArtEZ opleidingen zich presenteert. Arnhemse Nieuwe zal ook de komende jaren in samenwerking met CASA en Platform Beeldende Kunst seizoensopener zijn.
 • Design to Business Award: OPA wil het belang van ontwerpers, ontwerpinitiatief en goed opdrachtgeverschap onder de aandacht brengen en bijzondere samenwerkingen waarbij mode-, product-, grafisch en interactieve ontwerpers betrokken zijn tot voorbeeld stellen en honoren. De Design to Business Award zal een landelijk uitstraling hebben, maar één van de initiatiefnemers - de ontwerper of de producent - zal uit Gelderland moeten komen.
 • Stedelijk DNA: Door middel van een interactieve applicatie zal - en is deels al - in kaart worden gebracht wat er in Arnhem aan bijzondere ontwerp-uitingen bevind in de vorm van typografie (gevelbeletteringen..), straatmeubilair (banken, kiosken...), kleding (uniformen...). Hiermee wil OPA het belang van ontwerpen voor een stad laten zien.
 • Design web: OPA bracht in 2013 'Modeweb' uit. Een opzet om het netwerk van - in dit geval Arnhemse - modeontwerpers in kaart te brengen waarvan vaak wordt geroepen dat het varieërt van 'fools, familie and friends' tot high-brow professionals. OPA wil dit jaar de diverse ontwerpnetwerken beter onder de loep nemen.
 • Cadeau voor de stad: OPA bestaat in 2014 10 jaar en wil daarvoor met en door Anrhemse ontwerpers een bijzonder cadeau voor de stad ontwikkelen.
   
OPA's jaar programma 2014 wordt landelijk ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en door de Provincie Gelderland.
Stedelijk DNA wordt ondersteund door Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland en het Fonds Eenmalige Activiteiten van de Gemeente Arnhem.

terug »