Loading...

Verslag Likejagers

OPA & ArtEZ presenteren 'Design Works' bij Innovate : Arnhem

10-10-2015
Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.
- Steve Jobs -

Tijdens Innovate : Arnhem, het door duizenden mensen bezochte event op 10 en 11 oktober in Stadhuis Arnhem, presenteerden ArtEZ & OPA de volgende ontwerpers en kunstenaars:

Bart Nijboer: Wat heeft een materiaal of object zelf al te vertellen en hoe kan ik dat verhaal vanuit mijn eigen intuïtie zichtbaar maken? Vanuit mijn gevoel maak ik ruimtelijke beelden die een verwijzing vormen naar processen in de natuur. In mijn werk dat bestaat uit verschillende vormen en objecten, probeer ik meer grip te krijgen op natuurlijke beweging en verandering.

Isabelle Tellié: In hoeverre kan ik mode op een nieuwe manier benaderen? Waar gaat de mode naartoe en hoe kan ik daar invloed op hebben? Als ontwerper probeer ik zo min mogelijk ingrepen te doen en het materiaal als tool te gebruiken. Met hulp van moderne technologieën wil ik de toekomst van de mode beïnvloeden. Ik onderzoek hoe kleding met nieuwe verwerkingsmethodes op een innovatieve manier gemaakt kan worden. Bewustzijn over materiaal en verfmethodes zijn daarbij onontbeerlijk.

Joris de Groot: Welke productietechnieken zijn er in Nederland te vinden? Wat is de kracht van deze technieken en hoe kan ik ze inzetten voor andere doeleinden? Als ontwerper zoek ik de samenwerking met de industrie op, om vervolgens van de fabrieksvloer mijn eigen werkplaats te maken. Als ik het procedé van de productietechniek onder de knie heb, ga ik met de aanwezige machines en materialen experimenteren om ze in te zetten voor innovatieve toepassingen.

Karlijn SibbelWat is de nieuwe rol van de productontwerper in een wereld waarin biotechnologieën en natuurlijke materialen een steeds grotere rol gaan spelen? Als onderzoekend ontwerper ben ik gefascineerd door materialen en processen. Ik onderzoek hoe ik de potentie van materiaaleigenschappen kan benutten om nieuwe materialen en productieprocessen te ontwikkelen. Met een achtergrond en enorme interesse in bèta ben ik altijd opzoek naar interdisciplinaire samenwerkingen. Ik bevind me dan ook graag op het grensvlak tussen wetenschap en design.

Klaas Kuiken: Is er nog diversiteit te vinden in massaproducten? Waarin zit die diversiteit en hoe kan ik die naar mijn eigen hand zetten? Ik ben meer uitvinder dan ontwerper. Zo werk ik graag vanuit vondsten en uitvindingen op mijn atelier. Door te bevragen, te ontwerpen en soms te mislukken en weer opnieuw te beginnen, onderzoek ik de essentie. Ik bedenk eigen technieken en processen om archetypes te bespelen en zo tot nieuwe vormen te komen.

Luc Aarts: Hoe kan ik als schoenontwerper op innovatieve wijze gebruikmaken van de vrijheid die het produceren van schoenen tegenwoordig biedt? In mijn werk combineer ik de archetypische elementen uit de straatcultuur met de klassieke elementen uit de ambachtelijke schoentraditie. Deze elementen voeg ik samen tot een nieuw cultuurbeeld waarin beide werelden elkaar versterken.

Rick Tegelaar: Hoe kan ik spannende nieuwe mogelijkheden ontdekken voor bestaande materialen en technieken? In mijn werk onderzoek ik bekende materialen op nieuwe mogelijkheden. Ik ontwikkel processen en technieken die helpen om een bestaand materiaal te herinterpreteren. Zo kom ik tot vernieuwende toepassingen binnen een verrassende context. In ontwerp, ontwikkel, produceer en verkoop al mijn producten vanuit de werkplaats in Arnhem.

Visser & Meijwaard: Wanneer we om ons heenkijken, vragen we ons af: wat is het? kan het beter? hoe kunnen wij het toepassen? Wij begonnen ons designlabel Visser en Meijwaard in 2013. Onze producten zijn uitgesproken en tegelijkertijd ook ingetogen. Veelzijdige materialen en een heldere vormgeving vormen de essentie van onze ontwerpen. Daarbij laten wij ons inspireren door herkenbare details en de wijze waarop een product geconstrueerd wordt.

Vivian Hartung: Hoe beïnvloeden nieuwe en oude technologieën ons dagelijks leven, nu en in de toekomst? Nieuwsgierig naar de wereld van morgen vind ik het belangrijk om na te denken over de gevolgen van de geïndustrialiseerde wereld die wij zelf hebben gecreëerd. Ik denk over mogelijke scenario’s en zoek naar vormgeving die ligt op het grensvlak van kunst, design en wetenschap. 
 

terug »